• TERAPIA SYSTEMOWA RODZIN - CO TO JEST

  Poradnictwo psychologiczne jest formą kontaktu dającego wsparcie rodzinom w trudnych dla nich momentach, kiedy poprzez zrozumienie ich sposobu myślenia i reakcji emocjonalnych pomagamy partnerom zachować bądź przywrócić równowagę w ich systemie rodzinnym. Wspólnie z partnerami pracujemy nad zmianą utartych ścieżek zachowań i przekonań, nad odkryciem siebie na wzajem od nowa. Skupiamy się na zasobach każdego z partnerów i na zasobach związku, by krętą ścieżką odnaleźć drogę do naprawy tego, co naprawy wymaga. Skupiamy się na relacjach wewnątrz związku oraz na elementach łączących związek z jego otoczeniem. Poradnictwo psychologiczne służy podobnym celom co psychoterapia. Różni się natomiast od niej metodami oddziaływania, intensywnością i sposobem pracy z Klientem.

  W ujęciu systemowym rodzinę traktuje się jako całość, dla które znajdują zastosowanie wszystkie prawa ogólnej teorii systemów, wykorzystywanej w wielu dyscyplinach nauki. Jeśli więc w jakimkolwiek punkcie systemu pojawiają się problemy, to zakłada się, że wpływają one na funkcjonowanie całego systemu. Jeśli pragniemy zmienić jakiś element systemu, zmianie ulegną wszystkie pozostałe. A zatem zmiana zachowań jednego z partnerów może wpłynąć na zmianę zachowań drugiej osoby, a praca rodziców nad wzajemnymi relacjami wpływa na zmianę zachowania dziecka, która jest najczęstszą przyczyną zgłaszania się par po poradę.


 • DLA KOGO

  Terapia i poradnictwo rodzinne to indywidualne spotkania dla par i małżeństw, które zapętliły się w swoich relacjach, które weszły w fazę kryzysu lub które chcą popracować nad dowolnym obszarem swojego związku.

  Nie ma znaczenia, czy przychodzące do nas osoby znają się miesiąc czy są ze sobą już wiele lat. Czy mają jedno dziecko, troje, czy nie mają dzieci… Ważne jest to, że przyszły, bo to oznacza, że chcą pracować nad swoją relacją, że zależy im na sobie nawzajem. Nie możemy natomiast pracować nad związkiem, jeżeli przyjść chce tylko jedna osoba…


 • JAK PRACUJĘ Z PARTNERAMI

  Terapia i poradnictwo rodzinne może odbywać się:
  INDYWIDUALNIE. Wtedy pracuję z obojgiem partnerów. Na samym początku sprawdzając, w jakiej fazie cyklu życia rodziny się ona znajduje „badam”, czy występujący kryzys nie jest przypadkiem dla tego etapu naturalny i właściwy.

  Równocześnie określam strukturę rodziny i role pełnione przez poszczególnych jej członków oraz łączące je relacje i siłę ich oddziaływania. Niekiedy wspólnie skupiamy się także nad relacjami z Waszymi rodzicami, wzorcami wniesionymi przez Was do nowej rodziny i funkcjonującymi w Waszych umysłach rodzinnymi mitami.

  Reszta zależy od tego, z czym do mnie przychodzicie i z czym chcecie wyjść…

  Pierwsze spotkanie jest organizacyjne i polega na ustaleniu warunków wzajemnej współpracy oraz poznaniu Waszej sytuacji.
  Druga sesja zawsze GRATIS.
  Najczęściej potrzebujecie ok. 5-7 spotkań by uznać, że wasze dziecko jest wspaniałe, Wy dajecie z siebie wszystko, co możecie, a problem z którym przyszliście potraficie już sami rozwiązać

  GRUPOWO: wtedy pracujemy w zespole maksymalnie 4 -5 par. Taka liczba osób zapewnia możliwość utrzymania dyskrecji, buduje poczucie bezpieczeństwa, otwartość na wzajemne dzielenie się swoimi doświadczeniami. Zajęcia polegają na przepracowywaniu konkretnych tematów, skupionych wokół faz rozwoju związku (czyli: namiętności, intymności, zależności i obowiązkach).
  Zajęcia mają postać warsztatów: pojedynczych lub cyklu spotkań, na których pracujecie Wy na Waszych autentycznych sytuacjach. Pojedynczy warsztat trwa zazwyczaj ok. 3 godz, a cykl składa się 4 spotkań tematycznych. Ponadto każda z par uczestniczących w zajęciach może skorzystać z jednorazowej sesji indywidualnej
  Organizujemy również kilkudniowe warsztaty wyjazdowe.


 • PRZEWIDYWANE EFEKTY TERAPII

  Skutki terapii nie zawsze są obserwowane w trakcie trwania spotkań. Zdarzają się szybkie ustąpienia zgłaszanych trudności, ale częściej zmiana pojawia się powoli i wymaga czasu.
  Staramy się w swojej pracy, by po zakończonej terapii:
  • problem, z jakim zgłosiła się rodzina przestał być problemem. Zdarza się nader często, że rodziny oczekują zmian, które nie są możliwe do wprowadzenia, np. jeżeli dziecko ma trudności w nauce, to po pierwszym spotkaniu, a najdalej po drugim mają one zniknąć. Bywa też tak, że zaistnienie zmiany wymaga czasu, np. osoby cierpiące na choroby psychosomatyczne rzadko kiedy doznają pełnego ustąpienia objawów nawet po kilku sesjach
  • nastąpiła poprawa komunikacji w rodzinie. Domownicy zaczynają być bardziej uważni na to, co mówią do siebie. Wiele osób w trakcie trwania sesji ma okazję po raz pierwszy usłyszeć, jak inni widzą i przeżywają to, co dzieje się w rodzinie. Członkowie rodziny zaczynają mówić do siebie i siebie słuchać
  • poszczególne osoby lepiej rozumiały motywy swojego działania i działania innych, a w partnerze dostrzegły przyjaciela a nie wroga
  • partnerzy adekwatnie rozpoznawali a także respektowali własne i cudze granice we wzajemnych kontaktach. Granice to swoiste wewnętrzne bariery, dzięki którym kształtujemy nasze relacje z innymi ludźmi. Np. decydujemy o tym, na co pozwalamy innym w kontakcie z nami a co uznajemy za niedopuszczalne lub tylko na co nie chcemy się godzić (np. na zbyt bliski kontakt fizyczny, na używanie pewnych sformułowań itp.). Granice te powstrzymują również nas przed naruszaniem „przestrzeni psychicznej” innych osób. Jeżeli inni nie przekraczają naszych granic, zazwyczaj czujemy się w ich obecności bezpiecznie
  • pary wyszły bogatsze w wiedzę, jak to, co przeżyli i „wynieśli” ze swoich rodzin, wpływa na to, kim są teraz, jak się zachowują i co czują
  • ponadto po terapii rodzice zwiększają swoje kompetencje wychowawcze.