• COACHING - CO TO JEST

  Coaching jest PROCESEM, w którym Coach towarzyszy Klientowi w rozpoznaniu, wzmocnieniu i udoskonaleniu lub zmianie działania. Jest relacją opartą na równowadze sił pomiędzy Coachem a Klientem (Coachee), która polega na przeprowadzeniu Klienta z punktu A (nie wiem/nie potrafię/boję się) do punktu B (wiem/umiem/mam odwagę).
  A po ludzku mówiąc: jest to proces, który służy wspieraniu ludzi w tym, co pragną osiągnąć. Opiera się na partnerskiej relacji pomiędzy Coachem a Klientem, gdzie przy zachowaniu równowagi budowany jest sojusz dający Klientowi bezpieczną przestrzeń do pogłębionej refleksji. Refleksja może dotyczyć każdej sfery: życia domowego, kariery zawodowej, rozwoju duchowego, zarządzania zespołem, budowania nowej marki, itd… W każdym z obszarów Klient pracuje nad umiejętnością odkrycia i wykorzystania własnych zasobów, nad pogłębieniem samoświadomości, wypracowaniem bardziej funkcjonalnych schematów myślenia, działania, komunikacji.

  Zestawiając coaching z innymi formami pracy można użyć metafory biblioteki:
  Terapeuta zbada, co powstrzymuje Cię przed wejściem do działu ksiąg zakazanych (tylko czy dzięki temu zdobędziesz wiedzę, co się w tym dziale znajduje?)
  Doradca przekaże Ci instrukcję, jak krok po kroku bezpiecznie poruszać się po tym dziale (tylko, czy dzięki temu odkryjesz coś dla siebie?)
  Mentor przekaże Ci część swojego doświadczenia, odczuć i wrażeń z obcowania z tym działem (tylko czy dzięki temu poczujesz dreszcz emocji?)
  Coach udzieli Ci wsparcia i chętnie będzie Ci towarzyszyć w Twojej podróży przez dział ksiąg zakazanych pozwalając Ci na poszukiwanie własnej wiedzy, zdobywanie własnego doświadczenia oraz przeżywanie własnych emocji.


 • KIM JEST KILIENT - KIM JEST COACH

  U podstaw coachingu leży przekonanie o niezaprzeczalnej wartości Klienta, który jest jednostką odpowiedzialną, kreatywną, posiadającą odpowiednie zasoby do osiągnięcia założonych celów. To Klient jest autorem wypracowanych rozwiązań i to on jest odpowiedzialny za wprowadzanie wypracowanych zmian.
  Pracując z Klientami wychodzę z założenia, że to co narzucone bywa nietrwałe i sztuczne. To każdy z nas wie, co dla niego jest najlepsze i na co go stać. Zadaniem Coacha jest pomóc Klientowi odnaleźć to, co ukryte, poukładać to, co rozsypane, posortować to, co pomieszane, uwolnić to, co zamknięte w klatce przekonań.

  Prowadząc proces coachingowy w zależności od potrzeb i od obszaru pracujemy z Klientem INDYWIDUALNYM lub GRUPOWYM. Zgłaszają się do nas osoby szukające odpowiedzi, jaką wybrać szkołę, czy przyjąć awans zawodowy, czy też kupić czy wynająć dom…
  Zgłaszają się do nas firmy, dla których prowadzimy COACHING GRUPOWY lub ZBIOROWY, wypracowując jak najlepsze sposoby wprowadzenia na rynek nowego produktu, działy HR z prośbą o opracowanie strategii rozwoju pracowników, kierownicy zespołów w celu przeorganizowania panujących w zespole utartych ścieżek… Dyrektorzy placówek oświatowych z prośbą o wsparcie nauczycieli i pedagogów…

  Coach nie naucza, nie podaje na tacy gotowych rozwiązań, nie doradza i nie rozgrzebuje przeszłości. Coach towarzyszy Klientowi w podróży podsuwając różne środki transportu. Coach stwarza Klientowi bezpieczną przestrzeń (zasada pełnej dyskrecji) do eksperymentowania z samym sobą, do odkrywania nowych rozwiązań, sprawdzania nowych pomysłów, odkrywania własnych talentów i mocnych stron, odpakowywania prawdziwego ja.

  W naszym zespole coaching prowadzi Patrycja Frania-Seniuk, coach ACC International Coach Federation, certyfikowany trener metody Points of You.


 • COACHING INDYWIDUALNY

  Relacja między Klientem a coachem jest dobrowolna, poufna, bezpieczna oraz życzliwa. Bazuje na pełnej akceptacji wartości Klienta oraz na szacunku dla jego osoby…

  W swojej pracy bezlitośnie zmuszam Klienta do myślenia, do pracy nad sobą, do pogłębiania świadomości samego siebie oraz wiedzy o otaczającej Klienta rzeczywistości…

  Bez skrupułów powtarzam, że to Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje decyzje…

  Bezlitośnie dopytuję o ekologię celu, zmuszam Klienta do otwarcia puszki pandory i przeanalizowania wszystkiego, co z niej wyleci…

  Nie podaję gotowych rozwiązań, za to niejednokrotnie służę kartką papieru i długopisem, czasami podaję pudełko z chusteczkami…

  Przypominam o założonym celu, dopytuję, czy jest aktualny i dokąd biegniemy, jeżeli Klient zaczyna uciekać w inną stronę…

  Jednak zawsze najważniejszy jest dla mnie Klient. Wyznaję zasadę, że każdy człowiek w danym momencie przy posiadanej na daną chwilę wiedzy podejmuje dla siebie najlepszą decyzję z możliwych. Oznacza to, że jeżeli z jakiegoś powodu Klient zdecyduje, że nie może pójść dalej, że dotarł do miejsca, którego przekroczyć nie może lub nie chce, to jestem pełna podziwu i szacunku dla pracy, jaką wykonał. W mojej pracy Człowiek zawsze jest „ponad” celami. Jeśli któryś z celów miałby przynieść Klientowi szkodę, należy z niego zrezygnować lub dokonać odpowiedniego przedefiniowania celu.

  Pierwsza sesja (sesja wprowadzająca) polega na wstępnym zapoznaniu się z Klientem, zdiagnozowaniu problemu, ustaleniu zasad współpracy. Zawsze pracuję na na zasobach i wartościach jakie posiada Klient. Zawsze szanuję prawo Klienta do poczucia bezpieczeństwa i powiedzenia STOP.

  Prowadzony przeze mnie coaching odbywa się w formie regularnych spotkań – sesji, na których Klient wybiera, na czym chce się skupić, a coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających, skłaniających do przemyśleń pytań pomaga Klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji.

  Spotkania odbywają się w odstępach od 1 do 3 tygodni w zależności od stopnia zaawansowania pracy.

  Najczęściej Klienci potrzebują między 6 a 10 spotkań na dojście do, przetestowanie i utrwalenie wypracowanych rozwiązań.

  Czas trwania pojedynczej sesji:
  sesje indywidualne ok. 1.15-1.30,
  sesje partnerskie ok. 1.30 – 2.00
  Jednakże czas trwania sesji jest niejednokrotnie sprawą indywidualną i dopasowuję go do potrzeb Klienta.

  Spotkania odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu. Odwołania sesji można dokonać bez konsekwencji na 24 godziny przed sesją, w przeciwnym wypadku Klient płaci za sesję, na którą nie przyszedł. W sytuacji, kiedy Klient nie może dojechać na umówione spotkanie proponuję sesję przez telefon lub przez skype.


 • COACHING GRUPOWY

  XXX

  XXX


 • PRZYKŁADOWY KONTRAKT

  Ustalając warunki współpracy wspólnie z Klientem określamy:

  CZYM JEST COACHING
  NA CZYM POLEGA PRACA W COACHINGU (PRACA MIĘDZY SESJAMI)
  ILOŚĆ SPOTKAŃ
  CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ
  CZAS TRWANIA SPOTKAŃ
  ETYKA I ZASADA POUFNOŚCI
  FORMA PŁATNOŚCI
  ZASADY ODWOŁYWANIA SESJI
  INNE FORMY PRACY – I WYNIKAJĄCA Z TEGO MOZLIWOŚĆ PRZERWANIA PROCESU
  MOŻLIWOŚĆ SKRÓCENIA LUB WYDŁUŻENIA PROCESU
  WYKRES MOTYWACJI DO PRACY
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROCES I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REZULTATY
  O PRACY NA CELACH KLIENTA (NIE SĄSIADA, MAŁŻONKA,…) – STREFA WPŁYWU
  NOTATKI
  POWRÓT DO CELU – JAKI TO MA ZWIĄZEK Z CELEM?