• COACHING RODZICIELSKI - CO TO JEST

  Coaching Rodzicielski to sposób pracy z rodzicami, którzy chcą:
  – świadomie definiować cele wychowawcze (a tym samym umieć odpowiedzieć sobie na pytania: dlaczego jako rodzic postępuję tak a nie inaczej, co jako rodzic chcę osiągnąć, na czym mi zależy, jakie moje dziecko ma być w przyszłości i co jeżeli tych celów nie zrealizuje, itp…)
  – lepiej poznać własne dziecko
  – poznać i uporządkować własne wymagania stawiane dziecku, określić, które z nich nie podlegają ustępstwom i dlaczego
  – poczuć się pewniej jako rodzic, uwierzyć, że podejmowane przez Was kroki i decyzje są najlepsze z możliwych
  – nauczyć się rozmawiać ze swoim dzieckiem i swoim partnerem
  – zadawać pytania, słuchać, nie oceniać
  – nauczyć się wyrażania własnych potrzeb i emocji oraz słuchania o potrzebach i emocjach innych
  – umieć powiedzieć dziecku NIE i nie mieć z tego powodu poczucia winy

  oraz dla tych wszystkich Rodziców, którzy stanęli przed problemem z którym nie potrafią sobie poradzić.

  Jeżeli jesteś: nauczycielem, pedagogiem, psychologiem lub innym specjalistą pracującym z Rodziną, to Coaching Rodzicielski jest jedną z metod pracy, dzięki której możesz pracować z osobami, które zgłaszają się do Ciebie po pomoc.
  Dzięki nowym narzędziom, innowacyjnym i kreatywnym pomysłom możesz pomóc Rodzicom w odkryciu zależności i mechanizmów kierujących ich życiem rodzinnym, możesz skierować ich sposób myślenia na nowe tory, możesz pokazać im, jak i co zmienić, by sytuacje problematyczne stały się źródłem inspiracji a nie kryzysów.
  Jako osoba pracująca z Rodziną w czasie zajęć z Coachingu Rodzicielskiego dowiesz się
  – jak systemowo spojrzeć na Rodzinę
  – jak pracować na zasobach i wartościach Rodziców, zwiększając ich poczucie pewności siebie
  – jak nauczyć Rodziców mówienia „nie”, i jak pokazać, że jest to bardzo ważna umiejętność
  – w jaki sposób nauczyć Rodziców samodzielnego rozwiązywania konfliktów domowych
  – jakich używać ćwiczeń i jak prowadzić zajęcia z Rodzicami, by Twoja praca wyróżniała Cię spośród innych specjalistów


 • DLA KOGO

  Coaching Rodzicielski to zajęcia dla par oczekujących na dziecko oraz dla rodziców, którzy mają już dzieci. Na zajęcia z Coachingu Rodzicielskiego nigdy nie jest zbyt wcześnie ani zbyt późno.
  Przychodzą do nas Rodzice dzieci w każdym wieku, bez względu na to, czy dziecko jeszcze się nie narodziło, czy ma kilka miesięcy, czy właśnie przeżywa pierwszą miłość

  Dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, coachów, terapeutów. Dla wszystkich, którzy pracując z Rodziną pragną spojrzeć na nią z perspektywy systemowej i poznać gamę nowych narzędzi, skutecznych i pomocnych w pracy z Rodziną.


 • JAK PRACUJĘ Z RODZICAMI

  Spotkania z Coachingu Rodzicielskiego mogą odbywać się
  INDYWIDUALNIE: wtedy pracuję z obojgiem rodziców, najczęściej bez udziału dziecka. Spotkania odbywają się 1 raz na 2 tygodnie i trwają około 1,5 godziny. Podobnie, jak w coachingu, pracujecie Wy, bo wszystko, co jest potrzebne do rozwiązania problemu lub przedyskutowania sytuacji jest w Was, trzeba tylko dotrzeć do, czasami głęboko schowanych, zasobów.
  Pierwsze spotkanie jest organizacyjne i polega na ustaleniu warunków wzajemnej współpracy oraz poznaniu Waszej sytuacji.
  Druga sesja zawsze GRATIS.
  Najczęściej potrzebujecie ok. 5-7 spotkań by uznać, że wasze dziecko jest wspaniałe, Wy dajecie z siebie wszystko, co możecie, a problem z którym przyszliście potraficie już sami rozwiązać

  GRUPOWO: wtedy pracujemy w zespole maksymalnie 14 osób. Zajęcia polegają na przepracowywaniu konkretnych tematów (np. komunikacja w rodzinie, wyrażanie emocji, moje dziecko jest agresywne, mój partner mi nie pomaga).
  Najczęściej zajęcia mają postać warsztatów, na których pracujecie Wy na Waszych autentycznych sytuacjach. Powoli otwierając się na grupę zauważacie, że problemy, które urastały do rangi olbrzymich potworów w wielu rodzinach wyglądają podobnie. Pojedynczy warsztat trwa zazwyczaj ok. 3 godz, a cały cykl składa się 4 spotkań tematycznych, chyba że grupa zadecyduje inaczej. Ponadto każda z par uczestniczących w zajęciach może skorzystać z jednorazowej sesji indywidualnej
  Pracuję również z parami SPODZIEWAJĄCYMI się dziecka.


 • JAK PRACUJĘ ZE SPECJALISTAMI

  Spotkania dla specjalistów pracujących z Rodziną zazwyczaj odbywają się w postaci szkoleń lub warsztatów grupowych. W zależności od Waszego zapotrzebowania mogą odbywać się w ramach RAD SZKOLENIOWYCH lub niezależnych od pracodawcy warsztatów.
  Dla coachów pracujących z Rodziną proponuję warsztaty certyfikowane przez ICF.