Jeżeli dążysz do osiągnięcia celu związanego z:
– rozwojem swojej firmy,
– znalezieniem, utrzymaniem lub awansem w pracy,
– rozwojem podwładnych,
– bardziej efektywnym podejmowaniem decyzji,
– odżywianiem,
– nawiązaniem nowych, utrzymaniem starych relacji,
– jakąkolwiek zmianą w życiu osobistym

Jeżeli chcesz aby w Twoim domu rozwijano:
– dobre relacje dzieci z rodzicami,
– autorytet, dyscyplinę, szacunek i zaufanie,
– spójny kierunek rozwoju waszego dziecka,
– środowisko dla stabilnego wychowania dzieci,
– empatię,
– kompetencje rodzicielskie,
– wyraźne i stabilne granice


Jeżeli Twój problem dotyczy:
– komunikacji z partnerem,
– zdrady,
– wygasającego związku,
– życia rodzinnego,
– rodziców lub teściów,
– depresji poporodowej,
– relacji z otoczeniem,

Karty coachingowe/rozwojowe
Dla kogo? Dla wszystkich:)
Czyli: dla rodziców, którzy chcą świetnie się bawić ze swoimi dziećmi
Dla klientów, dla których karty są narzędziem wspomagającym i przyspieszającym proces coachingowy
Dla coachów, terapeutów, specjalistów, którzy chcą w swojej pracy wykorzystywać karty coachingowe jako narzędzie wspierające i wyróżniające.